Anna zo Zeleného domu - inšpirácia pre jesenný outfit pre moletky, oblečenie pre moletky

Čo prezradí oblečenie pani učiteľky: Pani učiteľka Nežná alebo Anna zo Zeleného domu?

Spomínate si ešte na svoju prvácku pani učiteľku? Mne sa ušla nekonečne tvorivá a trpezlivá duša, dodnes sa mi vybaví obraz ako sme robili všakovaké pokusy na prvouke, všeliaké tvoreníčka na výtvarnej, aj povzdych nad mojim škrabopisom…  35 rokov, čo som do školy šla prvýkrát. Máte školopovinné deti? Dokonca prváčatko? […]