Kresba stromu v arte terapii

Kresba stromu patrí medzi najznámejšie arte terapeutické testy, alebo testy osobnosti. Môžete sa niečo o sebe dozvedieť, pričom otázky si môžete klásť sami, tak ako aj nachádzať odpovede. Zadanie je jednoduché: Nakreslite nejaký neihličnatý strom. Niekedy býva toto zadanie rozšírené: Predstavte si nejaký váš obľúbený strom.  Kde sa nachádza? Aké […]